Είσφρυση Όνυχος

Η είσφρυση όνυχος είναι ένα πρόβλημα που προκαλεί ενόχληση και πόνο, περιορίζοντας την καθημερινότητα σε πολλά άτομα. Συνήθως εμφανίζεται στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού αλλά μπορεί να επηρεάσει και τα υπόλοιπα. Συμβαίνει όταν το άκρο του νυχιού αυξάνει κάτω και μέσα στο δέρμα του δακτύλου. Μπορεί να υπάρχει πόνος, ερυθρότητα και οίδημα γύρω από το νύχι. Συνήθως οφείλεται σε ακατάλληλα υποδήματα, σε δυσμορφίες του ποδιού ή των δακτύλων και σε λάθος κόψιμο των νυχιών.

Είσφρυση Όνυχος

Θεραπεία Είσφρυσης Όνυχος

Η είσφρυση όνυχος αντιμετωπίζεται με μερική ονυχεκτομή και καυτηριασμό με φαινόλη (Phenolisation).

Πρόληψη Είσφρυσης Όνυχος

  • Άνετα παπούτσια με καλή εφαρμογή.

  • Κοπή ονύχων σε ευθεία. Μην κόβετε η στρογγυλεύετε τις γωνίες των νυχιών και μην κόβετε τα νύχια πολύ κοντά.

  • Κοπή των ονύχων μετά από ζεστό ντους.

  • Επίσκεψη σε δερματολόγο στην αρχή του προβλήματος ώστε με σωστή αγωγή και οδηγίες να γίνει πρόληψη της επιδείνωσης και της ενδεχόμενης λοίμωξης.