Σπίλοι σε Παιδιά

Οι παιδικοί σπίλοι είναι μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος που είναι παρούσες κατά την γέννηση (συγγενείς) ή εμφανίζονται μετά (επίκτητοι).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφύλαξη του ευαίσθητου παιδικού δέρματος από τον ήλιο τόσο με αντηλιακά σκευάσματα όσο και με τον απαραίτητο ρουχισμό.

Προτείνουμε την παρακολούθηση των σπίλων ενός παιδιού ανά έτος με δερματοσκόπηση αυτών, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης δυσπλαστικών σπίλων, μεγάλων συγγενών σπίλων ή ύπαρξη κληρονομικού ιστορικού προτείνουμε πιο στενή παρακολούθηση με χαρτογράφηση των σπίλων.

Σπίλοι σε Παιδιά