Έρπης Γεννητικών Οργάνων

Πρόκειται για ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται στον ιό του απλού έρπητου τύπου 2 (HSN-2). Τόσο η πρωτοπαθής λοίμωξη όσο και οι υποτροπές είναι ασυμπτωματικές στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ όταν υπάρχουν συμπτώματα αυτά αφορούν ομαδοποιημένες φυσαλίδες, πόνο και σύστοιχη λεμφαδενοπάθεια. Οι υποτροπές έχουν συνήθως ηπιότερη κλινική εικόνα. Η νόσος πορεύεται με εξάρσεις και υφέσεις.

Έρπης Γεννητικών Οργάνων

Πρόληψη για την αποφυγή υποτροπών του έρπη των γεννητικών οργάνων

  • Αποχή από σεξουαλική δραστηριότητα όταν υπάρχουν βλάβες

  • Απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού

  • Κατασταλτική αγωγή όπου χρειάζεται

  • Σωστή ενημέρωση των ασθενών

Θεραπεία του έρπη των γεννητικών οργάνων

Δίδονται αντιικά φάρμακα όπως ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη, φαμσυκλοβίρη σε δόσεις πρωτολοίμωξης ή υποτροπής. Σε ασθενείς με συχνές υποτροπές η καθημερινή κατασταλτική αγωγή κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου μειώνει τη συχνότητα των υποτροπών κατά 75%.