Μελάνωμα

Το μελάνωμα είναι η πιο σοβαρή και επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος διότι μπορεί να δώσει μεταστάσεις και να προκαλέσει σοβαρή αναπηρία και θάνατο. Αναπτύσσεται στα πολυδύναμα κύτταρα χρωστικής τα μελανοκύτταρα. Τα περισσότερα μελανώματα εάν εντοπιστούν έγκαιρα μπορούν να θεραπευτούν.

 

Μελάνωμα

Παράγοντες κινδύνου μελανώματος

  • Φωτότυπος δέρματος τύπου 1

  • Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων

  • Άτομα με σοβαρά ηλιακά εγκαύματα ή παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο

  • Οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό μελανώματος

Τύποι Μελανώματος

  • Επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα

  • Οζώδες μελάνωμα

  • Μελάνωμα δίκην κακοήθους φακής

  • Υπονύχιο μελάνωμα κτλ

Θεραπεία μελανώματος

Το μελάνωμα αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση και βιοψία της βλάβης. Ακολουθεί έλεγχος του φρουρού λεμφαδένα και σταδιοποίηση. Ανάλογα με την περίπτωση συνιστάται απομάκρυνση εγγύτερων λεμφαδένων, χημειοθεραπεία, κ.τ.λ. Η δερματολογική εξέταση σε ασθενείς με μελάνωμα στο ιστορικό τους είναι επιβεβλημένη εφ’όρου ζωής σε τακτά χρονικά διαστήματα.